• Kroppsøvingslæreres refleksjoner om egen klasseledelse 

      Ludviksen, Kine (Master thesis, 2021)
      Dette masterprosjektet har hatt hensikt å studere hvordan kroppsøvingslærere reflekterer over egen klasseledelse, hvilke klasseledelsesferdigheter lærerne har, samt hvordan lærere utvikler sin refleksjonskompetanse ...