• Digitale tekster i museumsutstillinger 

      Lund, Maren Agnethe Wadet (Master thesis, 2018)
      Norsk: I denne masteroppgaven utforsker jeg hvordan koherens og kohesjon kommer til uttrykk i digitale tekster i museumsutstillinger. Digitale tekster i en museumssammenheng er et relativt nytt fenomen som fortsatt i stor ...