• Vurdering for læring, en motiverende læringsprosess 

      Lunde, Lene Marie (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Denne bacheloroppgaven tar for seg hva vurdering for læring er, og på hvilke måter det kan gi økt motivasjon for læring. Vurdering for læring kom som en nasjonal satsing i 2010, og er en prosessorientert måte å ...