• Lærerens møte med undervisningsforstyrrende uro 

      Lunder, Irene Kristin (Master thesis, 2021)
      Uro oppleves fortsatt som et problem i norsk skole og er noe de fleste lærere opplever nesten daglig. Å praktisere teori oppleves ofte som vanskelig fordi læreren er nødt til å ta stilling til uroen der og da og uten tid ...