• Motivasjon for ledelse 

      Hamsaas, Line; Lynggaard, Karoline Gjelsvik; Nerland, Emily (Master thesis, 2023)
      Store deler av forskningen på motivasjon og ledelse konsentrerer seg om hva lederen kan gjøre for å motivere ansatte, mens det har vært lite forskning på motivasjon for å lede. Det er like viktig, om ikke enda viktigere, ...