• Min skjulte fiende 

      Mæhlum, Beathe; Sætre, Malin (Bachelor thesis, 2017)
      Hensikt: Hensikten er å rette fokuset på hvordan sykepleier kan fremme mestring hos pasienten med ulcerøs kolitt, slik at en kan mestre sin sykdom og leve med den. Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier fremme mestring ...