• Rett veiledning, på rett måte, til rett tid 

      Bakken, Monica; Mailand, Philip A. (Bachelor thesis, 2012)
      Innledning: Vi har i denne bacheloroppgaven valgt temaet "Sykepleiefaglig forsvarlighet og behovet for koordinerte helsetjenester etter innføring av samhandlingsreformen". Dette var ett av tre hovedtemaer gitt av Høgskolen ...