• Veien til bedre pløying : - en veiledning 

      Mangerud, Kjell (Oppdragsrapport, Research report, 2009)
      All jordarbeiding skal ha som formål å bedre vekstforholda for kulturplantene. Rett utført jordarbeiding er enormt viktig for å få optimal effekt mot rotugras. Pløying legger grunnlag for såbedet og er i seg sjøl et ...