• Vurdering av tverrfaglig arbeid som inkluderer naturfag 

      Marit Ocelie Bakkerud (Master thesis, 2022)
      I denne studien har jeg intervjuet fem lærere i to ulike lærerteam om hvordan de utarbeider og vurderer tverrfaglige arbeider som inkluderer naturfag på vg1. Jeg har også intervjuet deres elever om deres refleksjoner rundt ...