• Kvalitetssikret bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern 

      Marte Westgård (Master thesis, 2022)
      Studiens hensikt er et bidrag til å belyse helsepersonell sine beskrivelser av å kvalitetssikre utøvelse av tvang ved bruk av tvangsmidler innen psykisk helsevern. Beskrivelsen blir sett i sammenheng med tidligere forskning ...