• Motivasjon til livslang bevegelsesglede 

      Martinsen, Esben (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling/problemområde: Hvordan kan læreren påvirke elevenes motivasjon i kroppsøvingsfaget? Oppgaven belyser hvilke faktorer som kan være med på å avgjøre elevenes grad av motivasjon i kroppsøvingsfaget. Videre ...