• ”Nei takk, jeg har allerede spist” 

      Mcgregor, Lene Michelle B; Bekkevold, Guro (Bachelor thesis, 2016)
      I dette litteraturstudiet belyses utfordringer som hjemmesykepleien møter i å opprettholde en god ernæringsstatus hos pasienter med demenslidelse. Teorien er basert på et utvalg av litteratur som inkluderer tidsaktuell ...