• Frivillighetsledelse 

   Medgard, Magnhild (Master thesis, 2015)
   Norsk sammendrag: Formål og problemstilling: Formålet med denne studien er å belyse opplevelser og erfaringer som ledere for frivillige har i sin rolle som frivillighetsleder. Dette ses i sammenheng med ledelsesteorien ...
  • Kunnskapsgrunnlag om likestilling i idretten i Innlandet 

   Lauritzen, Tonje; Medgard, Magnhild; Kårstein, Asbjørn (Skriftserien;30/2019, Research report, 2019)
   I denne publikasjonen presenteres et kunnskapsgrunnlag om likestilling i idretten, med fokus på idretten i Hedmark og Oppland. Kunnskapsgrunnlaget er en del av Prosjekt Likestilling 2018-2025 som Hedmark idrettskrets har ...
  • Profiling the Coaches of Norway: A national survey report of sports coaches & coaching 

   Chroni, Stiliani “Ani”; Medgard, Magnhild; Nilsen, Dag André; Sigurjónsson, Thorsteinn; Solbakken, Tor (Skriftserien;3/2018, Research report, 2018)
   In 2017, Inland Norway University of Applied Sciences surveyed a large number sports coaches across Norway. The survey sought to get to know the men and women who coach the children, youth, and adults of Norway. The data ...
  • Teachers’ use of digital learning tool for teaching in higher education; Exploring teaching practice and sharing culture 

   Mei, Xiang Ying; Aas, Endre; Medgard, Magnhild (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Purpose – The purpose of this paper is to explore teachers’ use of digital learning tools for teaching in higher education. Moreover, it investigates how the use of digital tools affects educational practices and how ...
  • Treneren i norsk idrett: En nasjonal kartlegging av trenere og trenerrollen 

   Chroni, Stiliani “Ani”; Medgard, Magnhild; Nilsen, Dag André; Sigurjónsson, Thorsteinn; Solbakken, Tor (Skriftserien;4/2018, Research report, 2018)
   I 2017 gjennomførte Høgskolen i Innlandet en undersøkelse blant et stort antall trenere i Norge. Undersøkelsen tok sikte på å få vite mer om trenerne i barne-, ungdoms- og voksenidretten. Opplysningene i denne rapporten, ...