• Forståelse av kommunikasjon i endringsprosess 

      Melby, Gisle (Bachelor thesis, 2014)
      dagens organisasjoner er det stadig endringer for å tilpasse seg markedet. Implementering kan være utfordrende og kommunikasjonen kan være en faktor som gir et positivt eller negativt resultat. Organisasjoner jobber med ...