• Konsekvenser av forlenget omløpstid som klimatiltak 

      Melum, Knut Jacobsen (Bachelor thesis, 2015)
      Globale klimaendringer er en av vår tids største miljøutfordringer. Global oppvarming i form av økt karbondioksidinnhold (CO2) i atmosfæren fører blant annet til økt gjennomsnittstemperatur på jorda og økt havnivå, som vil ...