• Musikkopplevelse som fenomen 

      Merkelbach, Friederike (Master thesis, 2014)
      I denne oppgaven ønsker jeg å reflektere omkring musikkopplevelse som fenomen og dens estetiske og eksistensielle dimensjoner. Jeg belyser musikkopplevelsens rolle i våre liv og som del av skolehverdagen. Jeg tar ...