• Overgangsgrupper som forebyggende metode 

      Michalsen, Aina (Master thesis, 2011)
      Denne undersøkelsen tar utgangspunkt i et pilotprosjekt som har fått navnet Overgangsgrupper. Prosjektet handler om en forebyggende metode, der målet er at deltakerne skal utvikle bedre sosial kompetanse for å mestre ...