• Kreft og smertelindring 

      Noori, Wershmin; Midtlund, Robert Sund (Bachelor thesis, 2013)
      Tittel: Kreft og smertelindring. ”Hvordan kan vi som sykepleiere lindre smerte hos pasienter med kreft i palliativ fase?” Introduksjon: Vi skriver om smertelindring hos kreftpasienter i palliativ fase, men vi har ...