• Elgbeitetakst 2022 i Våler og Åsnes kommuner 

   Hellbaum, Paige; Ampe, Natacha; Carlomagno, Ester; Grimsgaard, Aslak; Luksengård, Sigurd; Miltz, Cecilia; Zimmermann, Barbara (Oppdragsrapport;4/2023, Research report, 2023)
   På oppdrag fra Våler og Åsnes kommuner gjennomførte Høgskolen i Innlandet en beitetakst for elg (Alces alces) i mai og juni 2022. Metoden bestod av en kombinasjon av den norske (Solbraa) og svenske (Äbin) beitetakstmetodikken. ...
  • Vilt i vind - Pilotstudier om vindkraftutbyggingens påvirkninger på elg, ulv, jerv og elgjegere 

   Zimmermann, Barbara; Wikenros, Camilla; Eriksen, Ane; Sand, Håkan; Wabakken, Petter; Di Bernardi, Cecilia; Dyngeland, Cecilie; Maartmann, Erling; Nordli, Kristoffer; Berg, Erik; Helleberg, Philip; Jakobsen, Trym Eirik; Lund, Signe; Miltz, Cecilia (Oppdragsrapport;12/2023, Research report, 2023)
   Som et ledd i det grønne skiftet skjer det for tiden mye vindkraftutbygging i Skandinavia. Etablering av vindkraftverk fører til miljøendringer i form av hogst, infrastruktur som turbiner, transformatorer og kraftlinjer, ...
  • Wolf use of areas planned for wind power development in Scandinavia 

   Miltz, Cecilia (Master thesis, 2022)
   The global energy demand is increasing, and the world is shifting towards using more renewable energy. As a result, onshore wind power development is increasing, though little is known about effects of wind power development ...