• Samarbeid i sykepleie etter innføringen av samhandlingsreformen 

      Misiraj, Gentiana; Sæter, Ragnhild H. (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere i hjemmesykepleien oppnå et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten etter innføring av samhandlingsreformen? Avgrensning: SHR er en omfattende statsmelding som tar for seg mange ...