• Tilbakemeldinger til sykepleiestudenter i praksis : Prosjektrapport 2015-2016 

      Carlsson, Marianne Reinfjell; Prestrud, Ingrid M.; Moen, Janne; Trollvik, Anne (Arbeidsnotat;217, Working paper, 2017)
      Ortopedisk sengepost har gjennom flere år drevet kontinuerlig forbedringsarbeid for å heve kvalitet til studentveiledning i praksis og samarbeidet med Høgskolen i Innlandet. Det allerede veletablert samarbeidet førte til ...