• Trivsel, ledelse og motivasjon ved sykehjem 

      Claussen, Joakim; Mohamud, Fahad M.; Barstad, Katrine (Bachelor thesis, 2017)
      I oppgaven vår tok vi for oss og forsket på temaene ledelse, trivsel og motivasjon. Formålet var å se i hvilken grad ledelse og trivsel påvirket motivasjonen til ansatte med følgende problemstilling: Hvordan påvirker trivsel ...