• Meningsfull lesing: En studie av sju ungdomsskoleelevers lesing 

      Molvær, Sissel (Master thesis, 2011)
      Norsk: Lesing er satt på dagsorden på alle trinn i grunnutdanningen til elever i norsk skole. Det har vist seg at norske elever ikke har hatt gode nok resultat på flere av leseundersøkelsene gjort den senere tiden. ...