• Tilegnelse av bestemthet hos polske norskstudenter. En kasusstudie. 

      Moraczewska, Agnieszka Malgorzata (Master thesis, 2017)
      Norsk: Bestemthet er en utfordrende kategori som alle norskinnlærere møter på sin vei mot å bli flytende språkbrukere. Voksne læretakere hvis morsmål ikke markerer referanseforholdene grammatisk, er spesielt utsatt for ...