• «Sammen kan vi flytte fjell», om et tidlig skole-hjem samarbeid 

      Morch, Irene (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag: Temaet for denne oppgaven er hjem-skole samarbeidet og «Hvordan få en god start på skole-hjem samarbeidet?». Skole-hjem samarbeidets aktualitet er i stadig større fokus.. Målet for samarbeidet skal være elevenes ...