• Elevsentrert skoleledelse med fokus på danning 

      Murtnes, Eirill (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgava setter søkelyset på skolen doble oppdrag; danning og utdanning. Gjennom teorianalyse, data fra semistrukturerte gruppeintervju og gjenbruk av data fra «Elevundersøkelsen» (2019-2022) har målet vært å ...