• Læreres forståelser og beskrivelser av anerkjennelsesbegrepet 

      Murud, Marianne Knutsen (Master thesis, 2021)
      Norsk: Masteroppgaven i tilpasset opplæring undersøker læreres forståelser og beskrivelser av anerkjennelsesbegrepet fra ulike teoretiske ståsted (Fraser, 2000; Honneth, 2008/1992; Schibbye, 1996). Formålet med ...