• Infeksjonsforebygging hos ungdom med leukemi 

      Myhrehagen, Christine Mellum; Kristiansen, Silje (Bachelor thesis, 2013)
      Oppgaven er et litteraturstudium om infeksjonsforebygging hos ungdom med leukemi under cytostatikabehandling. Oppgaven innledes med en beskrivelse av oppgavens form og avgrensinger. Deretter kommer et kapittel om metodene ...