• Open Access – Høgskolen i Hedmark 

   Tollan, Klaus Jøran; Myrtrøen, Anne (Informasjonsrapport;1, Working paper, 2005)
   Norsk: I februar 2004 ble det i Høgskolebiblioteket nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede «hva som foregår innen Open Access-området globalt, nordisk og nasjonalt». Open Access (OA) er et initiativ hvor forskere, ...
  • Sluttrapport fra prosjekt "Kompetansetjeneste" 

   Tollan, Klaus Jøran; Myrtrøen, Anne; Sundli, Alexander (Informasjonsrapport;03/2002, Working paper, 2002)
   Sammen med registreringen av FoU-produksjon i Forskdok så har Høgskolen i Hedmark med databasen ”Kompetansetjenesten” (KT) etablert et informasjonssystem for forsknings- og utviklingsvirksomheten som er unikt i ...