• Hvordan blir læreres motivasjon påvirket av relasjonen til leder? 

      Myrvang, Caroline Ek (Bachelor thesis, 2017)
      Denne oppgaven er en kvalitativ studie om hvordan lærere i videregående skole opplever relasjonen de har til sin leder, og i hvilken grad leders relasjon har betydning for den enkeltes motivasjon. Problemstillingen lyder ...