• Motivasjon i kroppsøving og bruk av selvbestemmelsesteori 

      Nersveen, Peder (Bachelor thesis, 2016)
      Forfatter: Peder Nersveen Problemstilling: Kan mer bruk av selvbestemmelsesteori være med på å øke elevers motivasjon i kroppsøving? Teori: Teoridelen tar for seg sentrale begreper som læreplanen, motivasjon, motivas ...