• «Når mor ikke vil leve» 

      Sønju, Annicka Bunes; Nilsen, Caroline Kristine (Bachelor thesis, 2016)
      Tittel: «Når mor ikke vil leve» Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere skape trygghet og mestring i møte med barn som har en suicidal forelder? Hensikt: Vi ønsker å belyse sykepleierens ansvar og funksjon i ...