• Det urolige sinn 

      Hauklien, Kim-Andre Nestaker; Nilsen, Henning (Bachelor thesis, 2013)
      Tittel: Det urolige sinn – The troubled mind Kort beskrivelse av bacheloroppgaven: Introduksjon: Oppgaven tar utgangspunkt i sykepleie til mennesker i en alvorlig manisk fase, på en skjermet enhet ved en akuttpsykiatrisk ...