• Fra patogenese til salutogenese 

      Nilsen, Tove Kristin; Nilsen, Camilla (Bachelor thesis, 2013)
      I Norge er det ca. 350 000 nordmenn som har diabetes type 2. Derfor er det svært mange mennesker som står i fare for å utvikle senkomplikasjoner. Målet med denne litteraturstudien er å legge frem viktigheten av tilstrekkelig ...