• Å leve mens du er i live: livskvalitet i livets sluttfase 

      Danielsen, Linn Cecilie; Nordholm, Maren (Bachelor thesis, 2017)
      Tema: Palliativ pleie til pasienter som ønsker å avslutte livet i eget hjem. Hensikt: Å få mer kunnskap om palliative pasienter slik at vi som sykepleiere kan ivareta verdigheten og skape trygghet, i denne sårbare ...