• Ledelse, relasjoner og innovasjoner : En kvantitativ tverrsnittstudie 

      Lønningdal, Karl Henrik; Nordmoen, Martin Torblaa (Master thesis, 2019)
      Denne studiens formål er å avdekke hvordan lederstiler påvirker medarbeiderdrevet innovasjon og hvordan leder-medarbeiderrelasjonen medierer dette forholdet. Dette vil hjelpe ledere og organisasjoner om hvordan best legge ...