• ”Skal, skal ikke…”: bruk av tvang i demensomsorgen 

      Marthinsen, Iselin; Nordsether, Jorunn (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ved hjelp av kommunikasjon begrense bruken av tvang ovenfor pasienter med demens? Avgrensing og presisering av problemstilling: I problemstillingen har vi valgt å bruke ordet ”begrense” ...