• ”Jeg har ikke følt meg glad på mange år, da…” 

      Nordstrøm, Pernille Nymoen; Holm, Emilie Schøyen (Bachelor thesis, 2015)
      Introduksjon: Nyresvikt er et økende helseproblem blant befolkningen. Gjennom denne oppgaven ønsker vi å tilegne oss kunnskap om hvordan sykepleier kan motivere og veilede pasienter med alvorlig kronisk nyresvikt til å ...