• Fokus på miljøbehandling for å forhindre bruken av tvang 

      Nordvik, Hanne; Nymoen, Ida Kristine (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Vi har valgt en problemstilling ut i fra hvordan vi som sykepleiere kan møte personer med demens uten bruk av tvang. Problemstillingen tar for seg hvordan vi som sykepleiere bruker miljøbehandling til ...