• "Når livskvalitet er fremste behandlingsmål" 

      Kindlien, Anita; Norheim, Linda (Bachelor thesis, 2014)
      Vår bacheloroppgave omhandler hvordan sykepleiere i hjemmesykepleien kan fremme følelsen av livskvalitet hos pasient i den palliative fasen. Temaet belyses gjennom selvvalgt litteratur, pensumlitteratur, forskningsartikler ...