• Storrvatnet i Dovre kommune: forvaltning av vatnets tette røyebestand 

      Normann, Henrik With (Bachelor thesis, 2014-10-01)
      Denne bacheloroppgaven omhandler røyebestanden i Storrvatnet, som ligger nord i Rondane nasjonalpark i Dovre kommune. Under sommeren og høsten 2013 ble det gjennomført et prøvefiske i vatnet. Ut ifra prøvefiskeresultatene ...