• Grunnskoleutgifter og spesialundervisning i Åmot kommune 

      Norum, Tone (Bachelor thesis, 2005)
      Etter at kommunebudsjettet for 2005 for Åmot kommune ble lagt frem har det vært en viss offentlig debatt om grunnskolens budsjett. Her kan det trekkes frem tre punkter: • Opprettholdelse av en desentralisert skolestruktur • ...