• “Hvorfor trenger vi Munch når vi har multiplikasjon?” 

      Nybakk, Cathrine (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag: Innenfor pedagogisk sosialiseringsteori har det lenge vært kjent at kultur spiller en avgjørende rolle for barnets identitetsutvikling. Kultur henviser her til et sett av normer og verdier som gjenspeiler ...