• Tilvenning for ettåringene i barnehagen. 

      Nyborg, Jannecke (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: I denne oppgaven retter jeg fokus mot hvilke faktorer som kan bidra til en god tilvenning for ettåringene i barnehagen. Antallet av ettåringer som starter i barnehagen er økende og med det øker behovet for en ...