• Er KOR et verktøy for ”perfekt” brukermedvirkning? 

      Nyengen, Randi; Dalsegg, Linn Merethe (Bachelor thesis, 2015)
      Er Klient-, og resultatstyrt praksis (KOR) et verktøy for ”perfekt” brukermedvirkning? Engelsk tittel: Is Partners for Change Outcome Management System (PCOMS) a tool for the “perfect” user interaction? Hensikt: Vår ...