• Klasseledelse 

      Nygard, Ole Kristoffer Grythe (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag: ”Hva er klasseledelse og hvordan bidrar god ledelse til elevers læring?”. Klasseledelse handler om å skape gode betingelser for både faglig og sosial læring i skolen (Nordahl, 2012). Visible learning (Hattie, ...