• Bevissthet om tydelige læringsmål – elevene lærer om prosesser i kroppen 

   Øyehaug, Anne Bergliot; Nyheim, Siri A.; Holt, Anne; Hansen, Bodil; Sigurdsen, Tone (Høgskolen i Hedmark - Rapport;06/2009, Research report, 2010)
   Norsk: Undervisningsopplegget som beskrives i denne rapporten ble gjennomført våren 2008 i prosjektet Bedre læringsstrategier i realfag, et samarbeidsprosjekt mellom Nes kommune i Akershus og Høgskolen i Hedmark. Undervisningen ...
  • Å bygge broer mellom teori og praksis 

   Holt, Anne; Nyheim, Siri A.; Øyehaug, Anne Bergliot (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Undervisningsopplegget som beskrives i notatet ble gjennomført høsten 2007 som ett av tre naturfagopplegg i den innledende fasen av prosjektet Bedre læringsstrategier i realfag, et samarbeidsprosjekt mellom Nes ...