• Rapport forprosjekt : Campus 4 Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk 

      Mønness, Erik Neslein; Rydgren, Tore Litlerè; Haave, Hanne; Løhren, Mette; Nordby, Anders; Nylund, Dag; Romstad, Harald; Strand, Mona; Wikan, Gerd (Informasjonsrapport;2, Working paper, 2005)
      I kapittel 1 tolkes oppdraget og vår mandatforståelse. Det legges stor vekt på dokumentasjon og datagrunnlag, slik det ble etterspurt i forstudien. I kapittel 3 drøftes forholdet til campus 3. Vi ser ikke konfliktområder ...