• Omsorg i barnehagen, hva og hvordan? 

      Odlolien, Cathrine Røssummoen (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Bakgrunn for valg av tema: Tematikken omsorg blir praktisert og forstått på ulike måter. Samtidig konkretiseres viktigheten for omsorg i barnehagen i teorien. Omsorg kan være udefinerbart og vanskelig å ...