• Selvtillit og prestasjonsangst i fotball. 

      Ole Frøystad (Master thesis, 2022)
      Sammendrag Hensikten med denne studien har vært å undersøke og belyse hvordan selvtillit og prestasjonsangst påvirker prestasjonen til fotballspillere på fotballbanen. Dette er en kvalitativ studie hvor datagrunnlaget ...